Chính sách giải quyết khiếu nại

Để giúp quý khách hàng có thể an tâm khi mua sắm sản phẩm yêu thích tại Vạn Phước Thịnh, chúng tôi xin gửi đến chính sách giải quyết khiếu nại chi tiết sau đây.

Vạn Phước Thịnh có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại vanphuocthinh.com.vn. Khi phát sinh tranh chấp, Vạn Phước Thịnh đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng theo các bước sau:

- Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa/dịch vụ qua Email: vaptco@gmail.com

- Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Vạn Phước Thịnh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết khiếu nại đó.

Khi thông tin phản ánh, khiếu nại của khách hàng được gửi đến Vạn Phước Thịnh. Trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ có email phải hồi lại ý kiến phản ánh của khách hàng.


Đã thêm vào giỏ hàng